Samen voor Nieuwegein

Missie: Versterken hechtere samenleving

Sinds 2010 werkt Samen voor Nieuwegein aan haar passie; een hechtere samenleving door in de lokale gemeenschap verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen voor Nieuwegein verbindt partijen, inspireert, organiseert en adviseert.

Effectief beleid op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid (MBO) zorgt voor een sterkere samenleving, waarbij we gezamenlijk een bijdrage leveren aan de volgende urgente maatschappelijke thema’s:

  1. Het vergroten van (financiële) zelfredzaamheid van kwetsbare mensen
  2. Talentontwikkeling
  3. Samenleven in buurten en wijken


Onze kernwaarden: Samenwerken – Verbinden – Inspireren

Kijk hier voor bron en meer informatie.