Opzet & Verantwoording

Deze website is een activiteit van het Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve. Wij zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk vanuit een gemeentelijk initiatief en maken onderdeel uit van het Platform Nieuwegeinse Wijken.
 

Met de ontwikkeling ervan gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met onze redactie, foto's en illustraties en maken we hierbij gebruik van zowel eigen als die wij op het internet vinden zoals op "openbare bronnen" waaronder bv. Wikipedia, Pixabay, YouTube en de op deze website genoemde organisaties. En natuurlijk noemen we onze bronnen als deze ons bekend zijn waarbij we onze uiterste best doen deze te achterhalen. Mocht u onverhoopt bezwaar hebben tegen overname van teksten en/of foto's/illustraties en/of aanpassingen wensen, laat ons dat dan beslist weten. Wij zullen dan meteen na overleg met u in actie komen.

 

NB. Bovenstaande foto staat ook op de Homepage. Met dank aan Shot On One Plus.