Wijkbudget aanvragen

De gemeente en woningcorporatie(s) stellen jaarlijks een budget ter beschikking aan het wijkplatform. Een deel ervan is bedoeld voor communicatiedoeleinden en er kunnen kleinschalige activiteiten of projecten van bekostigd worden. Deze mogen niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid, moeten bedoeld zijn voor een grotere groep mensen en moeten het algemeen maatschappelijk belang dienen. 

Ook bewoners van onze wijken, kunnen een beroep doen op dit budget. Bewoners die in hun eigen buurt initiatieven willen ontplooien kunnen bij het wijknetwerk een verzoek tot een financiële bijdrage indienen. Het initiatief moet de onderlinge saamhorigheid bevorderen en een meerwaarde voor de betreffende omgeving hebben. Daarbij kan bv. gedacht worden aan een straatfeest, een gezamenlijke plantenbak, een sporttoernooitje voor de jeugd of straat of een "Victor Veilig-pop" op een onveilig punt in de wijk.

 

Algemeen gelden voor een budget de volgende regels:

* De activiteit is voor en door bewoners.

* Een omschrijving van de activiteit.

* Een totale begroting van de activiteit.

* De bijdrage is maximaal € 250,- per activiteit ter overlegging van facturen/aankoopbonnen. 
* De aanvrager zorgt voor een foto van de activiteit (voor de wijkkrant), graag ook met een kort verslagje.

De aanvraag kan via internet worden ingediend via de volgende link:

https://www.formdesk.com/gemeentenieuwegein/aanvraagformulierwijkbudget

 

Mocht u voor het indienen van het verzoek met vragen zitten, neem dan gerust contact met ons op.

 

Andere mogelijkheden

 

Subsidie Geins Geluk

Geins Geluk is bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op een mooie, warme en gezellige stad om in te wonen. Denk aan een buurtfeest, een buurttuin of een sportplein. Kijk hier voor meer informatie over Geins Geluk.

 

Subsidie Duurzame initiatieven

Heeft u een goed idee voor een gezondere leefomgeving, een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad? Deze initiatieven ondersteunen wij graag. Kijk hier voor meer informatie over duurzame initiatieven.