Wijkbudget aanvragen

De gemeente en woningcorporatie(s) stellen jaarlijks een budget ter beschikking aan het wijkplatform. Een deel ervan is bedoeld voor communicatiedoeleinden en er kunnen kleinschalige activiteiten of projecten van bekostigd worden. Deze mogen niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid, moeten bedoeld zijn voor een grotere groep mensen en moeten het algemeen maatschappelijk belang dienen. 

Ook bewoners van onze wijken, kunnen een beroep doen op dit budget. Bewoners die in hun eigen buurt initiatieven willen ontplooien kunnen bij het wijknetwerk een verzoek tot een financiële bijdrage indienen. Het initiatief moet de onderlinge saamhorigheid bevorderen en een meerwaarde voor de betreffende omgeving hebben. Daarbij kan bv. gedacht worden aan een straatfeest, een gezamenlijke plantenbak, een sporttoernooitje voor de jeugd of straat of een "Victor Veilig-pop" op een onveilig punt in de wijk.

 

Het verzoek tot een bijdrage dient vergezeld te gaan van een concreet plan en een eenvoudige financiële specificatie. Een aanvraag voor een activiteit/project moet liefst twee maanden voor het realiseren ervan worden ingediend (in verband met het vergaderschema van het wijkplatform). Dit kan gebeuren door zowel een individu als een groep mensen of een organisatie. Voor een aanvraag wordt een aanvraagformulier ingediend, dat besproken wordt door het bestuur en eventueel in de vergadering van het wijkplatform. Soms is er behoefte aan nadere informatie/gegevens om te kunnen beoordelen of het budget toegekend kan worden. 


Als bewoners ontmoetingsmomenten willen organiseren (bijv. kennismakingsbijeenkomsten of buurtbarbecues) gelden hiervoor een aantal voorwaarden:

* De activiteit is voor en door bewoners.

* Een omschrijving van de activiteit.

* Een totale begroting van de activiteit.

* De bijdrage is maximaal € 250,- per activiteit ter overlegging van facturen/aankoopbonnen. 
* De aanvrager zorgt voor een foto van de activiteit (voor de wijkkrant).

 

Mocht u voor het indienen van het verzoek met vragen zitten, neem dan gerust contact met ons op.

 

Andere mogelijkheden

 

Subsidie Geins Geluk

Geins Geluk is bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op een mooie, warme en gezellige stad om in te wonen. Denk aan een buurtfeest, een buurttuin of een sportplein. Kijk hier voor meer informatie over Geins Geluk.

 

Subsidie Duurzame initiatieven

Heeft u een goed idee voor een gezondere leefomgeving, een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad? Deze initiatieven ondersteunen wij graag. Kijk hier voor meer informatie over duurzame initiatieven.