MountaineBike


Er wordt een verkenning gedaan met Max-groep of het mogelijk is om op de locatie in het Park waar vroeger een houten fort stond (zie foto) er een MountainbikeParcours zou kunnen worden aangelegd en wel ontwikkeld en met steun door jongeren gerealiseerd.

 

Daarmee krijgen we meteen meer betrokkenhed van jongeren waardoor hopelijk ook minder vandalisme ontstaat "je gaat toch niet óns park vernielen!"

Zo ontsluiten en benutten we weer een deel van ons Park.

 

Mogelijk kan ons hierbij de Wieler Tour Club Nieuwegein hierbij behulpzaam zijn.