Historie

Historie; overzicht van de ruimtelijke ontwikkeling van 1970 tot heden

Nieuwegein is ontstaan uit de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Beide dorpen ontwikkelden zich zelfstandig, elk van de beide woongemeenschappen met een eigen signatuur. Tot het eind van de jaren 60 bouwde Jutphaas vooral hoogbouw (Wijkersloot), terwijl Vreeswijk oostelijk van het dorp de voorkeur gaf aan laagbouwwoningen.  Uiteindelijk drukte de snel groeiende bevolking van de Randstad het belangrijkste stempel op de toekomst van de twee dorpen. Het Rijk besloot dat ten zuiden van Utrecht een nieuwe woonkern zou komen. Op 1 juli 1971 werden de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk daarom samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwegein.


Het Nieuwegeinse
Nieuwegein moest van 1971 tot 1985 groeien van 12.000 naar 55.000 inwoners. In 2017 waren dat er zelfs zo'n 62.000. De wijken zijn gebouwd met het oog op een evenwichtige bevolkingsontwikkeling en goed bereikbaar aanbod aan voorzieningen.  Nieuwegein heeft nu 15 woonwijken die in hun tijd zijn gebouwd volgens de toen geldende architectonische idealen en maatschappelijke opvattingen. De stad kent daarom een diversiteit aan woongebieden. Samen met het stadspark Oudegein, de bedrijfsterreinen en de kanalen en rivieren zijn ze bepalend voor de uitstraling van de stad. De eigenheid van Nieuwegein schuilt in de bijzondere plekken en karakteristieken van de wijken.

Zuilenstein
Zuilenstein, met aan de zuid-west zijde het wijkpark Kokkebogaard is zo ingericht dat de historie nog afleesbaar is. Ook zijn oude wegen zoals de Duetlaan (vroeger Galecopperdijk geheten) en de Manonsingel in de structuur opgenomen. Die straten waren ooit landbouwwegen. Opvallend is de bijzondere architectuur van sommige gebouwen, zoals basisschool De Toonladder en de Eerste Montessorischool.


Na 1990
Batau Noordrand, Nieuw Vreeswijk, Galecop en Blokhoeve zijn woongebieden van na 1990. Woonerven vind je hier niet, wel een rechthoekig stratenpatroon. Voor het eerst in Nieuwegein worden gesloten en open bouwblokken gecombineerd met semi-gesloten bouwblokken. De typerende doorgaande wanden en rechte rooilijnen zorgen voor overzichtelijkheid. In Blokhoeve heeft water in de structuur van rechte straten en groene lijnen een belangrijke rol.

 

Kijk hier wat het StadsMagazine InNieuwegein beschreef.