Profielschets Wijken

BlokhoeveZuilenstein en Huis de Geer liggen in het noordelijk deel van Nieuwegein. De wijken grenzen in het noorden aan de A12 en het Amsterdam-Rijnkanaal. In het oosten grenzen de wijken aan het water van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Dit water scheidt Zuilenstein en Huis de Geer van Fort Jutphaas en het bedrijventerrein Plettenburg. In het westen scheidt de A.C. Verhoefweg Zuilenstein en Blokhoeve van Batau-Noord en Galecop. De Nedereindseweg scheidt in het zuiden Zuilenstein van Jutphaas/Wijkersloot. 

De wijk Zuilenstein is gebouwd in de jaren '60 en '70. De wijk is aangelegd volgens het woonerfconcept. De woonbuurten worden met elkaar verbonden door de Sweelincklaan. Groene ruimtes scheiden de woonbuurten van elkaar. In Zuilenstein ligt een langzaamverkeersroute (centrale as) waaraan de historische Nedereindseweg, het park Kokkebogaard, maatschappelijke voorzieningen, een groenstrook en de sneltramhalte liggen. In de wijk liggen een paar historische linten: de voormalige Galecopperdijk (nu Duetlaan en Klarinetlaan), de Nedereindseweg en de Utrechtsestraatweg. 

Het beeld wordt grotendeels bepaald door lage woningbouw. Verspreid over de wijk liggen voorzieningen als basisscholen, kerken, een middelbare school, een verzorgingshuis en medische voorzieningen. In het zuiden van de wijk Zuilenstein, aan de Nedereindseweg, ligt het buurtwinkelcentrum Nedereind. 

Ten noorden van de woonwijk Zuilenstein ligt het gebied van Huis de Geer. Het gebied ligt aan de rand van het stedelijk gebied. Huis de Geer wordt vooral gekarakteriseerd door bebouwing langs het Merwedekanaal. De ontwikkeling van Huis De Geer is  bepaald door de industriële ontwikkeling in de 19de eeuw en de daarop volgende dorpsuitbreiding, maar ook de sociale woningbouwontwikkelingen in de jaren ‘60.

De wijk Blokhoeve is deels nog in aanbouw. Blokhoeve wordt in het noorden begrenst door de Taludweg en in het westen door de AC Verhoefweg. In Blokhoeve-Zuid zijn in het westen een aantal grootschalige bedrijven gevestigd. De inmiddels gerealiseerde woningen in Blokhoeve zijn toegankelijk door de verbinding van de Taludweg met de Middelhoeve aan de noordzijde en de verbinding Symfonielaan met de Middelhoeve aan de zuidzijde, tussen de plandelen zijn waterpartijen die voor de nodige afwisseling zorgen. De nog te ontwikkelen bebouwing in het Blok-West zullen de komende jaren verrijzen.


Kijk verder naar meer informatie over:
* Zuilenstein
* Huis de Geer
* Blokhoeve