Opgraving Blokhoeve

In Blokhoeve zijn archeologen actief geweest. Voordat hier gebouwd werd, werd er gezocht naar de geheimen in de geschiedenis, die nu nog verborgen liggen. 

 

Op dit terrein werden in het begin van de jaren 80 bij een opgraving grote hoeveelheden Romeins vondstmateriaal aangetroffen die wezen op bewoning vanaf de Late IJzertijd tot in de derde eeuw na Chr. Bij een opgraving in 2009 zijn hier sporen gevonden van een kleine inheems-Romeinse nederzetting uit de 1e en 2e eeuw na Chr. De bewoning is vanaf 50 na Chr. op gang gekomen en beleefde in de 2e eeuw haar hoogtepunt. Gevonden zijn greppels en paalsporen van een spieker en woning, diverse aardewerkvondsten w.o. terra sigillata en terra nigra. Verder de voet van een ogenfibula en restanten van militaria: een deel van een zwaardschederiemhouder en beslagstuk van een zwaardschede. De gevonden schedepuntbeschermer van dit type behoren meestal toe aan typen zwaarden die gedragen werden door het Romeinse leger (de gladius).

Kijk hier voor bron en meer informatie en hier voor de exacte locatie.