Muziek en Gezondheid

Muziek zorgt er niet alleen voor dat je je lekker voelt, het ís ook echt goed voor je. We zetten 9 positieve effecten voor je op rij.

 

1. Muziek verminder pijn.
Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat muziek pijn vermindert. Dit geldt zowel bij acute als chronische pijnklachten.


2. Muziek verbetert je workouts
Met muziek train je harder en effectiever dan zonder muziek. Ook zou muziek een positief effect hebben op spierherstel.

 

3. Muziek verbetert je eetpatroon
Luisteren naar rustige muziek – en het dimmen van de lichten – voor je aan een maaltijd begint, zorgt voor een ontspannen sfeer. Uit onderzoek blijkt dat een ontspannen sfeer ervoor zorgt dat je minder eet. En wat minder eten is in veel gevallen goed voor onze gezondheid.

 

4 . Muziek helpt je beter slapen
Een lekker muziekje leidt af en laat je de stress van de dag vergeten. Muziek ontspant en vermindert stress en angst. Muziek kan helpen om sneller – en dieper – te slapen. Ook voor slapeloosheid is muziek een goed medicijn.

 

 5. Muziek vermindert stress
Muziek is het ultieme geneesmiddel voor stress. Rustige muziek zorgt voor een lagere productie van stresshormonen. Bovendien maakt rustige muziek endorfine vrij in de hersenen, wat zorgt voor pijnverlichting en stemmingsverbetering. Een rustig muziekje vertraagt de hartslag, laat de bloeddruk dalen en zorgt voor een rustigere ademhaling.

 

6. Muziek helpt bij depressie
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een depressie veel baat kunnen hebben bij muziektherapie. Muziek beïnvloedt menselijke emoties en heeft aantoonbaar therapeutisch effect. Muziek kan depressieve symptomen en angstklachten aanzienlijk helpen verminderen.

 

7. Muziek stimuleert de bloedvaten
De emoties van mensen die naar muziek luisteren zorgen voor een betere werking van de bloedvaten. Door de positieve gevoelens wordt de bloedsomloop gestimuleerd.

 

8. Muziek versterkt je geheugen
Vergeet je altijd waar je je sleutels hebt gelaten? Geheugenverlies kan een teken van veroudering zijn, maar je hoeft je leven er niet door te laten verpesten. Geef je geheugen een boost door te luisteren naar je favoriete nummers. Hoe versterkt muziek dan je geheugen? Volgens deskundigen kan muziek vele hersengebieden stimuleren – met inbegrip van de hippocampus, het gebied dat het langetermijngeheugen aanstuurt.

 

9. Muziek vergroot je ruimtelijk inzicht
 Ruimtelijk inzicht wordt gedefinieerd als het vermogen om je een precieze voorstelling van iets te kunnen maken en het vermogen te kunnen meten en te navigeren. Met behulp van muziek – vooral pianomuziek – kun je je IQ voor ruimtelijk inzicht met wel 9 punten omhoog krikken. Een symfonie van Mozart bijvoorbeeld maakt dit mogelijk doordat muziek de focus van de luisteraar verbetert.

 

Kijk hier voor  bron en meer informatie van “MuziekWerkt”.

 

 

Daarnaast is muziek ook goed voor het brein ook om muziek zelf te beoefenen!
Muziek raakt je: het doet je verwonderen, verbazen, emotioneren, herinneren, het verbindt je met anderen. Muziek grijpt in op de diepste structuren in het brein. We leren het zelfs eerder dan taal. Breinwetenschapper Erik Scherder signaleert de laatste jaren een stroomversnelling in de neurowetenschappelijke ontdekkingen over de gunstige effecten van muziek. Of het nu Bach of Beyoncé is, muziek maakt ons gezonder, aardiger en stabieler.

 

En een muziekinstrument leren spelen is een geweldige ervaring. Vaak hoor je dat, als je echt goed wilt leren spelen, je op jonge leeftijd moet beginnen. Maar betekent dit dat je op latere leeftijd niet meer moet beginnen aan het leren bespelen van een muziekinstrument? Is het als volwassene op middelbare leeftijd, of zelfs als senior, nog mogelijk om goed te leren spelen op een muziekinstrument? Of is het beter om een andere hobby te kiezen?

Kijk hier eens voor meer informatie,  hier en hier.

 

 

Je zanghobby voortzetten met dementie? Dat kan! Als je zingt doe je écht mee!
Wie te horen krijgt dat hij dementie heeft, raakt vaak al snel een belangrijk deel van zijn sociale omgeving kwijt. Meedoen is ineens niet meer zo vanzelfsprekend. En je omgeving weet vaak ook niet goed hoe ze ermee om moet gaan. Dat is de reden dat veel mensen met dementie vaak al in een vroeg stadium stoppen met de activiteiten die ze het liefste doen. Niet omdat men het niet meer zou kunnen, maar omdat de juiste ondersteuning ontbreekt. Maar met dementie valt vaak nog jaren kwalitatief goed en plezierig te leven. Mits je jezelf blijft uitdagen en je de juiste ondersteuning krijgt. Dan kun je zelfs het dementieproces vertragen!  Wil jij dat ook?

 

Meer plezier: Deelnemers hebben meer plezier, levensvreugde, sociale contacten en gevoel van eigenwaarde.  
Meer kunnen: Deelnemers vertonen verbeterde cognitieve functies en spraak, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Minder zorg: Deelnemers hebben minder zorgbehoefte en betere relaties met zorgpersoneel en familie.

 

Bij samen zingen draait alles om de levenskwaliteit van de mensen met dementie en hun naasten, en in het verlengde daarvan het verminderen van de belasting van mantelzorgers en professioneel zorgpersoneel. Onderdeel hiervan is ook het delen van kennis en ervaringen over dementie en de rol die de participatiekoren en muziek in het algemeen hierin kunnen spelen. Bekijk deze ervaring bij het zingen. 
Kijk hier voor bron en meer informatie.

Durf je zingen in een koor of zanggroep niet meer zo goed aan? Dan kun je hier op Mantelzangers.nl vragen om een mantelzanger met wie je wekelijks of tweewekelijks samen zingt in jouw eigen veilige woonomgeving. En misschien ook nog samen gaat meedoen aan een Participatiekoor bij jou in de buurt, als je daar aan toe bent. Want onze methode van samen zingen met mantelzangers heeft gunstige effecten op jouw "positieve gezondheid" en daarmee ook een bepaalde remmende invloed op de snelheid van het dementieproces. Onze deelnemers met dementie ervaren dan ook tal van voordelen. 
Kijk hier voor bron en meer informatie en hier voor nog meer informatie.

 

Mogelijkheden voor een eigen "Particpatiekoor"?  Het ViefKoor?

 

Zingen of muziekinstrument te bespelen?  Kijk hier verder naar een idee om een speciale terugkerende bijeenkomst "Muziek Vief en Meer”.

 

Als muziek het ontbijt van de liefde is, wil je dan zo vriendelijk zijn mij niet te storen voor lunchtijd? ― James Agee