Informatie & Contact

Wat doet doen we

Bewoners van Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve zetten zich via het Wijkplatform in voor een prettige woonomgeving. Het wijkplatform zet zich in om de leefbaarheid van de wijk en de participatie van de bewoners van de wijk te bevorderen. Het wijkplatform heeft in de afgelopen jaren meegedacht aan verbetering van onze wijken. Het Wijkplatform beschikt over een eigen wijkbudget voor kleinere projecten. Het wijkplatform vergadert regelmatig en wijkbewoners kunnen daar ideeën inbrengen.

 

Meer informatie over …

Bestuur & Contactpersonen

Bewonersoverleg

 

Postadres
Diepenbrocklaan 145
3438 XZ Nieuwegein
Mailadres


Bron Hoofdfoto (homepage bv): Shot on One Plus (met dank!)