KBS Vroonestein / Zuilenstein

Hier staan wij voor

We hechten er waarde aan samen “te beleven”. SAMEN vormen we namelijk de maatschappij en willen graag ons steentje bijdragen in het ontwikkelen van een maatschappelijk bewuste houding bij onze leerlingen. Wij staan voor goed onderwijs en respectvol omgaan met kinderen, ouders en collega’s. Persoonlijke betrokkenheid en aandacht staan hoog in ons vaandel. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van elk kind. Samen……..Zelfbewust.

 

Veiligheid, regels, rust en structuur zijn van begin af aan kenmerkende waarden voor de katholieke basisschool Vroonestein. Dat is onze kracht. Ieder die de school bezoekt, ziet deze waarden terug. Daarnaast is de school onderdeel van de maatschappij die in hoog tempo verandert. De eisen die de maatschappij aan de volwassenen stelt, veranderen daarmee ook. We willen onze leerlingen daarom vaardigheden meegeven die ze nu al nodig hebben in deze veranderende maatschappij.

 

Kijk hier voor bron (ook foto’s) en hier voor de exacte locatie.