Avondwandeling Groen Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve

Op de laatste bewonersbijeenkomst van 20 juni j.l. is toegezegd dat Theo Kleijer, directievoerder openbaar groen Gemeente Nieuwegein, avondwandelingen zal organiseren waarbij het groenbeleid wordt toegelicht in de praktijk.

 

De wandelingen duren ongeveer een uur en zullen worden georganiseerd op:
- dinsdagavond 22 augustus en
- dinsdagavond 29 augustus.

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl. Geef hierbij aan
- voor welke datum en
- voor welke wijk (Zuilenstein, Huis de Geer of Blokhoeve)
u zich opgeeft.

 

U hoort van ons dan waar de wandeling begint en hoe laat. Het maximum aantal deelnemers is 20 per wandeling. Als er meer aanmeldingen zijn wordt er nog een wandeling georganiseerd.

 

Kijk hier voor meer informatie over het groenonderhoud.