Vergaderingen

Het Wijkplatform komt regelmatig bijeen. Het doel is minimaal 6 keer per jaar 

in Buurtkamer De Groote Hond, Diepenbrocklaan 145, Nieuwegein, aan de rand van Park KokkenbogaardDaarnaast belegt het Wijkplatform eens per kwartaal een bewonersoverleg.  Wilt u eens een vergadering bijwonen van het Wijkplatform of een onderwerp in het bestuur ter sprake brengen? Zoek dan contact met ons op.

 

Het eerstvolgende overleg is op 12 november 2024U bent van harte welkom, wel graag vooraf aanmelden via een mail aan bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl zodat we rekening kunnen houden met uw komst.

Downloaden verslagen:

Het Verslag Wijkcafé / bewonersbijeenkomst dinsdag 4 juni 2024

NB. De agenda's, notulen en actielijsten van de vroegere bijeenkomsten zijn hier ehier te vinden.