Communicatie

Het wijkplatform communiceert persoonlijk, via bewonersoverleg en via onderstaande media:

 

Website
* Facebookpagina
* Nieuwsbrief

* Wijkberichten/wijkkrant
* Folders en brochures