WijkCafé

Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve start het WijkCafé”

Om de binding met de wijkbewoners te versterken, hen frequenter te ontmoeten én om zo mogelijk nieuwe vrijwilligers te werven start het Wijkplatform iedere 2e dinsdag van de maand het “WijkCafé”.

In het WijkCafé wordt op een informele manier van gedachten gewisseld over onderwerpen die de wijken betreffen en de bewoners aangaan. En op elke editie wordt een specifiek en actueel thema besproken ingeleid door een deskundige én is er in de pauze gezellige live-muziek van iemand uit de wijken.

Programma
19.00 - 19.30 : Ontvangst
19.30 - 20.00 : Themabespreking
20.00 - 20.30 : Pauze met live muziek van iemand uit de wijken
20.30 - 22.00 : Informeel

De eerste editie vond plaats op dinsdagavond 10 oktober. Het thema was "Vrienden van Park Kokkebogaard“ met als inleider Roel Beuker namens de Initiatiefgroep. Roel legde uit wat de plannen zijn en hoe je “Vriend” kunt worden.

Schuift u eens vrijblijvend aan bij één van de bijeenkomsten en maak zo ook kennis met de actieve groep vrijwilligers. Voor u is het ook een gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen. De bijeenkomsten zijn gratis; bovendien zijn de consumpties voor rekening van het Wijkplatform. Vooraf aanmelden is wel nodig (bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl).

De volgende edities waren dinsdag 14 november en dinsdag 12 december. De 1e editie in het nieuwe jaar wordt op dinsdag 6 februari georganiseerd in combinatie met het Bewonersoverleg. Zie hier voor meer informatie.