Van Gogh in het Park


Schilderwedstrijd "Van Gogh in het Park".

Om ook de "schoonheid" van het Park te ontsluiten en zichtbaar(der) te maken verkennen we de haalbaarheid van een "schilderwedstrijd" met deze titel met als plan om deze te realiseren in samenwerking met bv het Feniks Kunstcollectief.

 

Het plan ... Inwoners van Nieuwegein (niet alleen omwonenden) worden dan van harte uitgenodigd een schilderij te maken van datgene wat ze graag in het park willen vastleggen. Ze bepalen zelf wanneer en waar ze dat willen doen maar we vragen hen wel hun schilderij vóór ... in te leveren bij de Componist voor een "tentoonstelling" en een jurering door "vakmensen" én ook "publiek".


De beste 3 krijgen een "gesponsorde" prijs en wellicht kunnen we dan nog een veiling organiseren van de schilderijen die deelnemers daarvoor beschikbaar willen stellen. Opbrengst gaat nu een nieuw project in het park.

 

NB. Als degenen die hiervoor belangstelling hebben maar zich nog onvoldoende bekwaam achten en nog geen zicht hebben op de benodigde materialen en verven kunnen we ze attenderen op het volgen van een workshop van wellicht het  Feniks Kunstcollectief.