Cora de Bruijne

Gastvrouw bij De Componist

De Componist zit erop. Woensdagmorgen om 9.00 uur begon mijn dienst als ‘wegwijsdame’ bij de entree. En dat ik de weg moest wijzen was een feit. Van buitenaf is De Componist een imposant gebouw, maar eenmaal binnen leek het zonder hulp een doolhof te worden. Daar komt nog bij dat de bewegwijzeringsborden op een verkeerde manier waren opgehangen, zodat onze hulp nodig was. Een paar dagen eerder hadden alle vrijwilligers een rondleiding gekregen en alle ruimtes gezien, zodat we alles duidelijk konden uitleggen.

Er waren klachten over te weinig parkeerplaatsen voor invaliden, de bordjes voor deze speciale parkeerplaatsen waren op dat moment nog niet klaar. En zo waren er meer dingetjes die als ‘mankementjes’ naar voren werden gebracht. Ze worden allemaal zo gauw mogelijk hersteld en tegen de tijd dat je dit artikel leest, is hopelijk alles opgelost. Het gedeelte waar Movactor de scepter zwaait, is op dit moment nog niet helemaal klaar (het Buurtplein, het grote ontmoetingspunt voor de hele wijk Zuilenstein).

Achter het gebouw wordt een deel van park De Kokkebogaard stevig onderhanden genomen. De heggetjes zijn verdwenen en in plaats daarvan is tussen de fruitbomen een trimplaats voor algemeen gebruik gemaakt. Er komt een paviljoen(tje) waarin bijvoorbeeld muziekgroepjes kunnen optreden. Ik kan bijna niet wachten tot alles klaar is!

Bron: Wijkkrant nr. 3 / juli 2022

 

Park Kokkebogaard: een niet meer weg te denken groene oase in Zuilenstein

 

In het jaar 1976 werd Jules Klees tuinbaas van het landgoed Rijnhuizen. Hij bleef dat tot 2007, enige tijd nadat hij met pensioen was gegaan. Jules is een oud-wijkgenoot van mij en hij woonde met zijn gezin in de Cantatelaan, het deel van de wijk wat toen Zuilenstein 5 werd genoemd. Hij droeg en draagt nog altijd, de natuur een zeer warm hart toe.  

Hij bracht zijn kennis en kunde niet alleen op landgoed Rijnhuizen in de praktijk, maar ook ver daarbuiten. Het was dus niet verwonderlijk dat de gemeente Nieuwegein deze inwoner omarmde, want er waren plannen om van de oude boomgaard in de nieuwbouwwijk Zuilenstein een voor iedereen toegankelijk stadspark te maken. Klees werd al snel gevraagd te adviseren in het hele beplantingsplan, iets wat hij maar al te graag wilde doen. 

 

Groene bladerkruinen 
Inmiddels was ook de wijkwerkgroep Cantatelaan ontstaan waar Jules deel van uitmaakte. Deze werkgroep ageerde fel tegen het plan van de gemeente om, in afwijking van het bestemmingsplan, een 3-etages hoog appartementengebouw neer te zetten aan de Van Anrooylaan. En na rijp beraad verdween dit plan gelukkig in de prullenbak. Op de strook grond tussen wat nu dierenweide is en de Van Anrooylaan liet Jules vier snelgroeiende hoge bomen planten: twee Italiaanse populieren en twee grauwe abelen. De jonge bomen werden geplant door bewoners die zich vrijwillig aanmeldden. Al na acht tot tien jaar torenden de bomen boven de daken van de buurhuizen uit en Jules kon tot zijn grote vreugde hun groene bladerkruinen zien vanuit zijn woning. Een welkome afwisseling van al het stadse steen en beton dat steeds meer bezitnam van de wijk Zuilenstein. 

 

Kleeslaantje 
En dat was nog niet alles, want Jules toverde een nieuw idee uit zijn fantasierijke brein. Uit het park van landgoed Oudegein haalde hij van oude wilgenbomen stekken van drie tot vier jaar oud. Hij plantte die in het nieuw aan te leggen park, waardoor het huidige wilgenlaantje is ontstaan. Kenners noemen dit slingerende pad het Kleeslaantje en op warme zomerse dagen is het onder het verkoelende lover goed toeven. Een wilg moet van tijd tot tijd worden gesnoeid, knotten wordt dat genoemd. In 1978 werd De Jeugd Natuurwacht opgericht en de leden, verenigd in de zogenaamde Wilgenknotgroep, nemen nog steeds ook deze bomen onderhanden. 

 

Dierenweide en nieuwbouw 
Op 4 oktober 1980 opende de toenmalige wethouder Hagenaar de dierenweide officieel. Jules Klees had hier vanzelfsprekend ook bemoeienis mee. Talloze jonge dieren zagen hier het levenslicht. Nog niet zo lang geleden werd geopperd deze dierenplek op te heffen, maar gelukkig is het na verzet van velen zover niet gekomen. Het park de Kokkebogaard is een niet meer weg te denken groene oase in onze wijk geworden. Aan de buitenrand, langs de Diepenbrocklaan, heeft Verzorgingshuis Zuilenstein plaatsgemaakt voor appartementengebouw De Muzieknoot en als het meezit wordt het Gezondheidsplein De Componist volgend voorjaar/zomer opgeleverd. De Groote Hond, onze buurtkamer, heeft er ook zijn onderkomen. 

 

Bron: Wijkkrant nr. 1 / januari 2022