Meldpunt veilig thuis

Er is één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling: 'Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn samengegaan, zodat de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling worden geïntegreerd. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 -2000 en www.veiligthuisutrecht.nl. Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van Veilig Thuis. In de regio Utrecht hebben 28 gemeenten gezamenlijke afspraken gemaakt over de organisatie hiervan. Kijk hier voor meer informatie.