Montessorischool De Vleugel

Bij Montessori Basisschool De Vleugel leren kinderen zelfstandig te zijn; prikkelen wij de fantasie met uitdagend lesmateriaal en inspireren we tot groei in het tempo dat bij het kind past. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Wij leren hen met een open blik naar het nieuwe en onbekende te kijken. Naast taal en rekenen leren wij hen samenwerken, hun taken te plannen, zelfbewust keuzes te maken en rekening te houden met elkaar. Wij zijn een kleine school waarin leerkrachten en ouders samenwerken om het beste uit jouw kind te halen.

"Mijn juf kan zo goed voorlezen, dat ik bijna denk dat ik in het boek woon."
(Leander, 6)

Kijk hier voor bron en meer informatie, en hier voor de exacte locatie en hier naar "Buurman & Buurman.

Bron Hoofdfoto: InDeBuurt