Varen

Er wordt een verkenning gedaan of er ook in het Park gevaren mag worden (grote vijver) en daarvoor boten te verhuren.