Warmtebuffer

Een warmtebuffer in Nieuwegein zorgt ervoor dat:

* gas bespaard wordt en er minder CO2 uitgestoten wordt. Met een buffer kunnen we de warmtevraag opvangen wanneer deze ’s ochtends piekt.
* er meer klanten kunnen omschakelen naar stadswarmte nu Nederland van het aardgas af gaat.
* stadswarmte verder verduurzaamd kan worden door het toevoegen van nieuwe duurzame bronnen.

Om de buffer ’s nachts van warmte te kunnen voorzien, moet deze dicht bij de transportleiding uit Utrecht geplaatst worden. Omdat bij het WarmteOverdrachtStation Zuilenstein (WOS) de transportleiding aansluit op het distributienet (die de warmte naar de huishoudens voert) is dit de enige geschikte locatie. De pompen van de warmtebuffer worden in het WOS gebouwd, en om te zorgen dat de pompen hun werk goed kunnen doen, wordt de buffer binnen 30 meter van het WOS geplaatst.

 

Kijk hier en hier voor bron en meer informatie.