Privacy Verklaring

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AVG) vereist dat ook een Stichting zich kan verantwoorden en kan aantonen dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens de vereisten vanuit de wet.


Privacyverklaring:
• Uw gegevens zoals uw naam en e-mailadres hebben wij van u ontvangen met
als doel u te informeren over het Wijkplatform Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve, p/a Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein, hierna te noemen de Stichting.
• Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren.
• Het betreft uitsluitend digitale bestanden, er zijn geen hardcopy-lijsten.
• Uw gegevens staan opgeslagen op de beveiligde personal computer waarvan maandelijks een back-up wordt gemaakt op een losse HDD schijf die op een veilige plaats wordt bewaart.
• De toegang tot uw gegevens zijn beveiligd door een wachtwoord.
• De verantwoordelijkheid voor de gegevensbestanden rust bij het bestuur van de Stichting en de toegang tot de gegevensbestanden is beperkt tot de bestuursleden van de Stichting.
• Uw gegevens zullen niet worden verspreid en/of aan derden verstrekt.
• Uw gegevens zullen worden vernietigd zodra u daar om verzoekt.
• Een Stappenplan Meldplicht / checklist AVG / Privacy Protocol is in ons bezit.
• Vragen over deze privacy verklaring kunt u richten aan: privacy@wijzijnelkaarsburen.nl