Participatie in Buurthulp

Inmei 2015 deed Tinka van der Loo (toen nog afstudeerstudente aan de Universiteit Utrecht voor haar Master Social Policy & Social Interventions) een afstudeeronderzoek waarbij ze de hulp van wijkbewoners nodig had, namelijk voor het invullen van een vragenlijst. Via het wijkplatform werd er een oproep gedaan in de wijk Zuilenstein. En met die hulp lukte het haar het onderzoek uit te voeren. Leuk natuurlijk om nu kort iets over de resultaten terug te lezen. Kijk hier naar meer informatie en het verslag kunt u hier lezen.